Varukorg

Varukorgen är tom

  Listor över industrilok och industriobjekt

Målsättningen med våra listor är att lista alla kända industrilok som har funnits i Sverige, kvarvarande industrilok och industribaneobjekt.

  • Listorna över kända industrilok bygger på ett omfattande arbete som IBF-medlemmen Janis Priedits kontinuerligt utfört under många år, där uppgifterna kommer från vitt skilda källor. Dessa listor är uppdelade per tillverkare och innehåller enbart industrilok som använts i Sverige med några undantag.
  • Listorna över kvarvarande industrilok och industribaneobjekt är väldigt användbara för att planera sommarens utflykter, men även för att ge dem som vill skaffa sig ett eget musealt industrilok en chans att kunna hitta lämpliga objekt. Dessa listor bygger på uppgifter från Spårläget och dess föregångare, andra tidskrifter,samt Janis egna ovärderliga erfarenheter i fält.

Det finns mer information att läsa om respektive listtyp på undersidorna.

Listan över förkortningar är en ovärderlig hjälp att tyda listorna och hitta rätt bland tillverkarna

Vi vill särskilt uppmärksamma att listorna inte kan sägas vara någon slutgiltig sanning.

Förhållandena ändrar sig ideligen ute på fältet, och sakernas tillstånd kan ändra sig från dag till dag. Dels då det ännu finns många lok i drift där omständigheterna ändras, dels då rena felaktigheter med all säkerhet finns i flera listor. I listorna finns dock vanligen uppgift på NÄR den registrerade statusen för en viss plats var gällande.

Att sammanställa helt felfria listor torde vara i stort sett fullständigt omöjligt utom för möjligen några enstaka loktillverkare.
Därför tas alla uppgifter som leder till listornas förbättring tacksamt emot!

Till sidtoppen