Varukorg

Varukorgen är tom

 Vad är egenligen en industribana, och vilka lok kan kallas industrilok?

För att det skall vara klart vad som räknas som industribana och -lok för att bl a kunna avgränsa vad loklistor, objektslistor mm på denna plats ska omfatta, finns en definition av vad IBF räknar som industribana och -lok.

Definitionen lyder:

"Som industribana räknas spåranläggningar i anslutning till industrier, gruvanläggningar, skogsavverkningar, byggarbetsplatser, institutioner eller liknande, där företaget eller institutionen själva eller med hjälp av entreprenör bedriver eller har bedrivit transporter med spårburna fordon utan särskild tidtabell i huvudsak för sin egen verksamhet.

Som industribana räknas dock inte:

  • Spåranläggning ingående i sammansatta maskinerier
  • Tivolianläggningar
  • Kran- och traversanläggningar
  • Snedbanor, båtslipar och liknande där framdrivningen huvudsakligen sker med spelanordning

Som industribana räknas exempelvis:

  • Sågverksbanor oavsett längd
  • Banor för torv-, ler-, lantbrukstransporter
  • Entreprenadbanor, även enskenebanor
  • Normalspåriga industrispår som endast betjänar enstaka industri
  • Ovan- och underjordiska spår vid gruvanläggningar och tunneldrivningar
  • Spåranläggningar vid panncentraler vid sjukhus, skolor, bostadsområden mm

Som industrilok räknas fordon som är försedda med eget drivmaskineri, och som huvudsakligen trafikerar/har trafikerat industribanor enligt ovanstående definition.

För att inte industrilok enligt ovanstående definition ska riskera att försvinna ur listorna om de hamnar på en hobbybana, räknas även dessa banor in i begreppet industribana, under förutsättning att där rullar, eller har rullat, fordon som tidigare har använts vid industribanor enligt definitionen."

 

Till sidtoppen