Varukorg

Varukorgen är tom

Förutom de källor som anges vid varje tillverkare har även nedanstående använts:

 • Andrén, Ernst och Sundström, Erik: Gruvgården-Fors Järnväg. SJK 5. Trollhättan 1968
 • BLHJ. Lunds stads järnvägar 1901-1939. Lund 1987
 • Bonnedal, Dag och Wicklund, Hans: Ånglok vid Östra Södermanlands Järnväg. Mariefred 1991
 • Bude, Roland m.fl.: O&K Dampflokomotiven, Lieferverzeichnis 1892-1945. Buschhoven, Tyskland 1989
 • Cole, D.: Swedish Industrial Steam Locomotives. London 1963
 • Diehl, Ulf, Fjeld, Ulf och Nilsson, Lennart: Normalspåriga ånglok vid Statens Järnvägar. SJK 13. Växjö 1973
 • Diehl, Ulf och Nilsson, Lennart: Svenska lok och motorvagnar 1969, 1982, 1985, 1988, 2000, 2003
 • Diehl, Ulf och Heimstrand, Torsten: Järnvägsmuséer 1976. SJK 19. Eksjö 1977
 • Ericson, Jan: Industribanor i Jämtland och Härjedalen. SJK 90. Finland 2015
 • Ericson, Jan: Industrijärnvägar i de lappländska malmfälten 1896-2014. Resebeskrivning i samband med IndustriBaneFöreningens vårresa i nämnda malmfält, 30-31 maj 2014. Kista 2014
 • Ericson, Jan: Luleå, Den sista bastionen. Resebeskrivning utgiven i samband med IndustriBaneföreningens resa i trakten 10-12 juni 2016. Kista 2016
 • Fjeld, Ulf: Svenska Industrimotorlok 1. SJK 15. Eksjö 1974
 • Freding, Mats: Aktiebolaget Slipmaterial Västervik. Bjurström-lokomotorer. Helsingborg 1989
 • Freding, Mats: Industrijärnvägar i Dalarna. SJK skriftserie nr 87. Kalmar 2014
 • Freding, Mats: Industrilok i Bohuslän och Dalsland. SJK Småbaneavdelning. Taberg 1985
 • Freding, Mats: Industrilok i Gästrikland och Hälsingland. SJK Småbaneavdelning. Stockholm 1992
 • Freding, Mats: Industrilok i Uppland. SJK Småbaneavdelning. Stockholm 1991
 • Freding, Mats: Industrilok i Västergötland. SJK Småbaneavdelning. Jönköping 1984
 • Gyllenberg, Bo: Industrilok i Östergötland. SJK Småbaneavdelning. Taberg 1987
 • Hemsidor: museibanor, hobbybanor, museer, industrier m.m.
 • Holmgren, Yngve: Decauville-ånglok i Sverige. Kristianstad 1968
 • Holmgren, Yngve: HNJ-ånglok. 1969
 • Holmgren, Yngve: Industriånglok 1435 Skåne, Halland, Småland. 1968
 • Holmgren, Yngve: Skånska privatbanornas ånglok. Malmö 1966
 • Holmgren, Yngve: Svenska 1067-banornas ånglok. Malmö 1967
 • Holmgren, Yngve: Västgöta-ånglok spårvidd 891 1872-1982. Kristianstad 1982
 • Holmgren, Yngve: Östgöta-ånglok spårvidd 891. Kristianstad 1979
 • Industrilok i Närke. SJK Småbaneavdelning. Taberg 1981
 • Industrilok i Södermanland. SJK Småbaneavdelning. Jönköping 1982
 • Industrilok på Öland & Gotland. SJK Småbaneavdelning. Jönköping 1983
 • Industrilok tillverkade 1954-1964 av Oskarshamns Varv. SJK småskrifter nr 6. Malmö 1971
 • Järnvägsdata 1999. SJK 68. Eksjö 1999
 • Järnvägsteknik 3/1964
 • Karlsson, Lars Olov: Sveriges smalspåriga ånglok. Stenvalls, Malmö 2011
 • Karlsson, Lars Olov: Ånglok vid Sveriges industrier. Stenvalls. Lettland 2015
 • Löf, Peter: Värmländska industribanor-en webbplats på prov. 2000
 • Meddelanden från SJK Småbaneavdelning. 1975-2002
 • Mörling, Staffan: Skogsbana. Historik över Lindfors-Bosjöns Järnväg. SJK 22. Borås 1977
 • Nilsson, Ulf: Ångpannor av lokomotivtyp inregistrerade hos Mellersta och Norra Sveriges Ångpanneförening. SJK Småskrifter nr 5. Malmö 1971
 • Olsson, Torsten: Norbergsbanorna. Järnvägar i Norbergs bergslag sedan 1853. Frank Stenvalls Förlag 1995
 • Palm, Karl E: Förteckning över lokomotiv med elektrisk och förbränningsmotordrift vid Luossavaara-Kirunavaara Aktiebolag, Förvaltningen i Kiruna. Ej publicerad. Kiruna 1970
 • Palm, Karl E: LKAB Kiruna loklista. Ej publicerad. Kiruna 1982
 • Palm, Karl E: LKAB Locomotives. Prepared for The midnightsun special. Kiruna 1982
 • Priedits, Janis: Industrilok i Skåne – Malmöhus län. SJK Småbaneavdelning. Stockholm 1995
 • Priedits, Janis: Industrilok i Skåne – Kristianstads län. SJK Småbaneavdelning. Hässleholm 1998
 • Rosengren, Nils, Sundström, Erik och Thulin, Bertil: Säröbanan. SJK 3. Trollhättan 1966
 • Rälsbiten 1975-2002
 • Skogen tar tåget. SJK 56. Eksjö 1992
 • Småländska järnvägar. OBJ. Frank Stenvalls Förlag. Malmö 1972
 • Spårläget 2003 -
 • Sundström, Erik: Ånglok tillverkade i Sverige. SJK 2. Stockholm 1974
 • Svenska småbanor. SJK 28. Östervåla 1979
 • Thulin, Olof: Gripenbergsbanan. Ett stycke småländsk järnvägshistoria i ord och bild. Vaggeryd 1979
 • Tipvognen 4/1990, 3/1991
 • Welander, Lennart: AOJ. Anneberg-Ormaryds Järnväg. Eksjö 1977
 • Welander, Lennart: HRRJ. Décauvillebanan Helsingborg-Råå-Ramlösa Järnväg. Stockholm 1985
 • Welander, Lennart: KLJ. Kosta Järnväg. Stockholm 1988
 • Welander, Lennart: MJ. Munkedals Järnväg. Borås 1984
 • Welander, Lennart: NAEJ. Nättrabybanan. Karlskrona 1980
 • Welander, Lennart: Nunnebanan. Stafsjö Järnväg, Kolmårdens egen järnväg. Eksjö 1978
 • Vägen från gruva och bruk. Sju järnvägar för malm och järnmanufaktur. SJK 37. Eksjö 1984
 • Ånghwisslan 1968-2016
 • ÖSJ-bladet 1975-
 • Janis Priedits noteringar och besök på olika industrier och arkiv.
 • Uppgifter från Ola Almquist, Jan Ericson, Ulf Fjeld, Mats Freding, Bo Gyllenberg, Magnus Lindelöf, Björn Waldenström och Lennart Welander.
Till sidtoppen