Varukorg

Varukorgen är tom

Friskrivning och ansvarsbegränsning

Industribaneföreningens plats är under ständig utveckling. Innehåll, källor, information, giltighet, standarder, länkar och program förändras över tiden och därför bör ingenting som publiceras på vår plats tas som absolut sanning. All användning av vår plats sker helt på egen risk och alla våra tjänster tillhandahålls "i befintligt skick" och "i mån av tillgänglighet".

Inget på denna plats är avsett att skada eller svartmåla någon religion, etnisk grupp, klubb, organisation, företag eller enskild person och referenser inom platsen till någon specifik kommersiell eller icke-kommersiell produkt, process eller tjänst genom varunamn, varumärke, tillverkare eller på annat sätt utgör inte eller antyder ett godkännande, rekommendation eller gynnande av oss.

Vi ansvarar inte för resultatet av den översättningstjänst som finns på sidan.

Webbplatsen innehåller länkar till andra webbplatser som är utanför vårt ansvarsområde.

Information om kakor

Vår plats använder kakor, och genom att besöka vår plats med en mjukvara som accepterar kakor anses du ha gett ditt samtycke till att vi får lagra dessa allmänt vedertagna små textfiler på den terminalutrustning du använder vid besöket.

De kakor som lagras av oss är sessionskakor vilka är helt automatiserade och raderas av din webbläsare när du stänger den. Dessa kakor är nödvändiga för att webbplatsen skall fungera och ändamålet är att hålla tillfällig teknisk information mellan olika sidor. I tillämpliga fall kan vi under en begränsad tid lagra information om aktiva val som gjorts av dig. Samtliga kakor lagras endast på den terminalutrustning som du använder vid det aktuella besöket och kan uppdateras under giltighetstiden. Inga kakor används för att spåra dig som en enskild person, såvida du inte aktivt har delgivit personlig information eller på annat sätt självmant aktivt påvisat din identitet klart och tydligt för i vilket fall kakor kan komma att användas för att personifiera innehåll.

Om du inte vill ha några kakor lagrade på den terminalutrustning som du använder rekommenderas du starkt att omedelbart koppla från Internet tills du har läst din webbläsares dokumentation om privata sessioner och hur de används, kaklagringsregler samt konfigurerat din webbläsare enligt dina personliga önskemål. Om du väljer att inte acceptera kakor kan det antagas att webbplatsens tillgänglighet och funktionalitet kommer att begränsas på ett oförutsägbart sätt, och sådan nedsättning kan vi inte hållas ansvariga för då det är ett aktivt val du specifikt har gjort.

Vi tar under inga omständigheter ansvar för någon annan kaka än de som har skapats av domänen industribanor.se, och frånsäger oss därmed uttryckligen allt ansvar för eventuella kakor som skapas av tredje part.

Integritetsinformation

Vi lagar under en begränsad tid de uppgifter du lämnar i samband med en beställning i webbshoppen för att kunna fullfölja denna. Därutöver kan anonymiserad teknisk anslutningsdata lagras, vilken i så fall används för att begränsa risk för intrång samt för att säkerställa webbplatsens funktion.

Inga uppgifter lämnas vidare till tredje part såvida inte detta är absolut nödvändigt för att fullfölja en önskad åtgärd, t.ex. för att leverera en beställning, eller skyldighet enligt lag föreligger.

Rimliga tekniska försiktighetsåtgärder används för att förhindra förlust, missbruk eller ändring av din personliga information.

Din information överförs över gränser om du befinner dig utanför Sverige. Informationen överförs över EU:s gräns om du befinner dig utanför EU:s gräns.

Till sidtoppen