Varukorg

Varukorgen är tom

Här nedan visas en karta med kända industribaneobjekt i Västergötland.

Teckenförklaring för kartan

Hobbybanor

Lokdrift, i drift

Ej lok, i drift

Lokdrift, nedlagd

Ej lok, nedlagd

Lokdrift, riven

Ej lok, riven

Tegelbruk/lertag

Lokdrift, i drift

Ej lok, i drift

Lokdrift, nedlagd

Ej lok, nedlagd

Lokdrift, riven

Ej lok, riven

Bränn- och/eller strötorv

Lokdrift, i drift

Ej lok, i drift

Lokdrift, nedlagd

Ej lok, nedlagd

Lokdrift, riven

Ej lok, riven

Övriga industribanor*

Lokdrift, i drift

Ej lok, i drift

Lokdrift, nedlagd

Ej lok, nedlagd

Lokdrift, riven

Ej lok, riven

* Med övriga insustribanor avses sten, kalk, massa, sågverk, hamn, m.m.

Observera att symbolen bara gäller själva banan, ev kan industrin fortfarande vara i drift. Symbolens placering är oftast invid ev fabrik/utlastning, alternativt vid annan lämplig plats, i sista hand placerad vid täckt eller godtyckligt, när objektet varit svårt att placera exakt.

Till sidtoppen